Privacy disclaimer

Privacyvoorwaarden GDPR/ AVG: update 24-05-2018:

Belgian Clinics heeft recent zijn privacybeleid bijgewerkt om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU of General Data Protection Regulation

(GDPR)

Als Belgian Clinics zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Belgian Clinics BVBA (BE0886680364)

Heuvelken 12 ‚Äď 3980 Tessenderlo

+32/13.39.37.00

info@belgianclinics.com

Waarom Belgian Clinics  gegevens nodig heeft

Uw persoonsgegevens en andere informatie en bestanden (oa. foto’s) worden door Belgian Clinics verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • om telefonisch (bellen en/of per app) contact met u op te kunnen nemen;
  • om schriftelijk (per mail en/of per post) te communiceren;
  • om nieuwsbrieven, tevredenheidsenqu√™tes en opvolgingsdocumenten te kunnen versturen;
  • om het agendabeheersysteem te kunnen gebruiken;
  • om het medisch dossier samen te stellen (labo, radiologische uitslagen, foto‚Äôs‚Ķ).

Daarnaast kan Belgian Clinics uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit esthetische en/of medische dienstverlening. Verhuur van lokalen en of gebouw(en). Andere diensten.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Alle medische informatie die u ons aanlevert worden in huis verwerkt en niet met derde partijen gedeeld, onder voorbehoud van het medisch korps werkzaam binnen Belgian Clinics .

Delen met anderen

Belgian Clinics  verstrekt uw persoonsgegevens  uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens die u aan ons geeft, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, kunnen gedeeld worden met derde partijen. Zo maken wij, afhankelijk van de overeenkomst, gebruik van een derde partij voor: online betalingen (EU), het verzorgen van de server omgeving (EU), domeinnamen & SSL certificaten (EU), het verzorgen van IT-infrastructuur (EU), boekhouding (EU) en het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven & uitnodigingen (oa. Office365, Mailchimp,… GDPR Compliant, buiten EU).

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Belgian Clinics (en eventuele dochterwebsites) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Belgian Clinics  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en kunnen gedeeld worden met directe onderaannemers van Belgian Clinics en worden niet aan anderen verstrekt.

Google Analytics

Belgian Clinics (en eventuele dochterwebsites) maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Belgian Clinics bij Google zoekresultaatpagina‚Äôs zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten ( = buiten de EU). Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics  aan. Let op, deze gegevens kunnen regelmatig wijzigen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Belgian Clinics te kunnen verstrekken.

Meer info op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Cookies

De website van Belgian Clinics  maakt gebruik van (noodzakelijke) cookies. (Noodzakelijke) cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone of tablet) of in de sessie van uw browser staat. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Met behulp van cookies wordt uw online ervaring verbeterd (bv. eenvoudiger inloggen). Cookies zijn ongevaarlijk en brengen geen virussen over. Een cookie is uniek en wordt gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Wanneer u onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die u eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald. Ook deze gegevens worden niet met derde partijen gedeeld.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens ten alle tijden in te zien, te corrigeren (indien ze onjuist of onvolledig zijn), te verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres:  info@belgianclinics.com

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Belgian Clinics  zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Belgian Clinics neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle personen die namens Belgian Clinics van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als  daar aanleiding toe is.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Belgian Clinics verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Belgian Clinics op via info@belgianclinics.com.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be).

Wijzigingen & vragen

Belgian Clinics behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Neem a.u.b. van tijd tot tijd kennis van de privacyverklaring op onze website. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via bovenvermelde contactgegevens.

Disclaimer BBC

Artikel 1 definities

Website: www.belgianbeautyclinic.com en alle onderliggende pagina‚Äôs;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Bedrijf: Belgian Clinics BV

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Belgian Clinics werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Belgian Clinics geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Belgian Clinics biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Belgian Clinics is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt;

Belgian Clinics verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Pas na een persoonlijk consult tussen de pati√ęnt en arts/behandelaar, kan er een behandelvoorstel worden opgemaakt.

Belgian Clinics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website;

Belgian Clinics zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of be√ęindigen. Belgian Clinics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of be√ęindiging op / van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website

calender-arrow-wide

Maak een afspraak

Een afspraak bij Belgian Beauty Clinic is geheel vrijblijvend. Contacteer ons, en kom met een gerust hart eens langs. Onze specialisten luisteren naar jouw wensen en staan je graag bij met al je vragen.

arrow-quotes

Bedankt voor de goede zorg...top grt linda

Linda